Juhtiv traumatoloogia ja ortopeedia kliinik Baltimaades

+371 6714 4013

Kvaliteet

Orto kliiniku kvaliteedipoliitikas ja tegevuseesmärkides on sätestatud kliiniku järgmised kavatsused ja suunad:

  • Tagada, et ühes kohas on kättesaadav kogu abi ja lahendused luu- ja lihaskonna haigustele ja traumadele, sh professionaalsete eriarstide konsultatsioonid, põhjalikud uuringud, täpne diagnostika, individuaalsed raviprogrammid, operatsioonid, operatsioonijärgne hooldus ja taastusravi;
  • Tagada, et osutatavad teenused hõlmaksid parimaid püüdlusi valida patsiendile kõige sobivamaid ja tõhusamaid ravimeetodeid, tehes samal ajal kõik endast oleneva, et minimeerida riske ja võimalikku kahju patsiendile ravi, hoolduse ja taastusraviteenuste osutamisel;
  • Tagada, et teenuseid osutataks võimalikult kõrgete professionaalsete ja tehniliste standardite kohaselt ning et personali ja tegevusprotsesse täiustatakse pidevalt, järgides reglemente ja seadusandlust;
  • Töötada välja ja pakkuda teistele spetsialistidele koolitusi luu- ja lihaskonna haiguste, traumade, nende ravi ja taastusravi kohta.
  • Arendada spordidiagnostika ja kehalist arengut toetavate treeningute valdkonda;
  • Luua ühine arusaam meditsiiniteenuste kvaliteedi täiustamisest, iga töötaja vastutusest kliiniku protsesside parandamise ja edasiarendamise osas, töökultuuri tasemest ning meeskonnatöö ja vastastikuse austuse olulisusest kliiniku arengus;
  • Tagada struktureeritud ärijuhtimine – juurutada selge süsteem ettevõtte tulemuslikkust käsitleva teabe kogumiseks ja analüüsimiseks, ettevõtte täiustamiseks, tulemuslikkuse kontrolliks ja otsuste tegemiseks.

26.01.2023 allkirjastas SIA „ORTO Klīnika“ Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga (LIAA) lepingu nr SKV-TL-2023/9 toetuse saamiseks meetme "Rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine" raames, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram