Juhtiv traumatoloogia ja ortopeedia kliinik Baltimaades

+371 6714 4013

Kvaliteet

Orto kliiniku kvaliteedipoliitikas ja tegevuseesmärkides on sätestatud kliiniku järgmised kavatsused ja suunad:

  • Tagada, et ühes kohas on kättesaadav kogu abi ja lahendused luu- ja lihaskonna haigustele ja traumadele, sh professionaalsete eriarstide konsultatsioonid, põhjalikud uuringud, täpne diagnostika, individuaalsed raviprogrammid, operatsioonid, operatsioonijärgne hooldus ja taastusravi;
  • Tagada, et osutatavad teenused hõlmaksid parimaid püüdlusi valida patsiendile kõige sobivamaid ja tõhusamaid ravimeetodeid, tehes samal ajal kõik endast oleneva, et minimeerida riske ja võimalikku kahju patsiendile ravi, hoolduse ja taastusraviteenuste osutamisel;
  • Tagada, et teenuseid osutataks võimalikult kõrgete professionaalsete ja tehniliste standardite kohaselt ning et personali ja tegevusprotsesse täiustatakse pidevalt, järgides reglemente ja seadusandlust;
  • Töötada välja ja pakkuda teistele spetsialistidele koolitusi luu- ja lihaskonna haiguste, traumade, nende ravi ja taastusravi kohta.
  • Arendada spordidiagnostika ja kehalist arengut toetavate treeningute valdkonda;
  • Luua ühine arusaam meditsiiniteenuste kvaliteedi täiustamisest, iga töötaja vastutusest kliiniku protsesside parandamise ja edasiarendamise osas, töökultuuri tasemest ning meeskonnatöö ja vastastikuse austuse olulisusest kliiniku arengus;
  • Nodrošināt strukturētu biznesa vadību – ieviest skaidru sistēmu, kādā veidā tiek apkopota un analizēta informācija par uzņēmuma darbu, kā tiek veikta uzņēmuma pilnveide, izpildes kontrole un kādā veidā tiek pieņemti lēmumi.

26.01.2023 allkirjastas SIA „ORTO Klīnika“ Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga (LIAA) lepingu nr SKV-TL-2023/9 toetuse saamiseks meetme "Rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine" raames, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram