Vadošā traumatoloģijas-ortopēdijas klīnika Baltijā

+371 6714 4013

Kvalitāte

Orto klīnikas kvalitātes politika un darbības mērķi nosaka sekojošus klīnikas nodomus un virzību:

  • Nodrošināt, ka vienuviet iespējams saņemt visa veida palīdzību un risinājumus balsta-kustību aparāta saslimšanu un traumu gadījumā, t.sk. profesionālu speciālistu konsultācijas, rūpīga izmeklēšana, precīza diagnostika, individuālu ārstēšanas programmu izstrāde, operācijas, pēcoperācijas aprūpe un rehabilitācija;
  • Nodrošināt, ka sniegtie pakalpojumi ietver sevī labākos centienus izvēlēties pacientam piemērotākās un efektīvākās ārstniecības metodes, vienlaicīgi veidot visu, lai mazinātu riskus un iespējamo kaitējumu pacientam ārstniecības, aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas laikā;
  • Nodrošināt, ka pakalpojumi tiek sniegti ar iespējami augstāko profesionālo un tehnisko nodrošinājumu, personāls un darbības procesi tiek nepārtraukti pilnveidoti, ievērojot  reglamentējošos un likumdošanas aktus;
  • Izstrādāt un veikt apmācības  citiem speciālistiem par balsta-kustību aparāta saslimšanām, traumām, to ārstēšanu un rehabilitāciju
  • Attīstīt sporta diagnostikas un fiziskās attīstības treniņu virzienu;
  • Veidot vienotu izpratni par ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, katra darbinieka atbildību iesaistīties klīnikas procesu pilnveidē un tālākā attīstībā, darba kultūras līmeni, komandas darba un savstarpējās cieņas nozīmi klīnikas attīstībā;
  • Nodrošināt strukturētu biznesa vadību – ieviest skaidru sistēmu, kādā veidā tiek apkopota un analizēta informācija par uzņēmuma darbu, kā tiek veikta uzņēmuma pilnveide, izpildes kontrole un kādā veidā tiek pieņemti lēmumi.

SIA ''ORTO Klīnika’’ 26.01.2023. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-TL-2023/9 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram