Didžiausia traumatologijos ir ortopedijos klinika Baltijos šalyse

+371 6714 4013

Kokybė

Remiantis „ORTO klinikos“ kokybės politikos ir veiklos tikslais, Klinikai nustatytos šios užduotys ir kryptys:

  • Užtikrinti, kad vienoje vietoje būtų galima gauti visų rūšių pagalbą ir išvadas atramos ir judėjimo sistemos ligų bei traumų atvejais: specialistų teikiamas konsultacijas, išsamų ištyrimą, tikslų diagnozavimą, pagal individualiai parengtą programą atliekamą gydymą, operacijas ir pooperacinę slaugą, taip pat reabilitacijos paslaugas;
  • Užtikrinti, kad teikiant paslaugas būtų dedamos visos pastangos parinkti pacientui tinkamiausius ir veiksmingiausius gydymo metodus, taip pat kad būtų padaryta viskas, jog gydymo, slaugos ir reabilitacijos paslaugų teikimo metu būtų sumažinta rizika ir galima žala pacientui;
  • Užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos aukščiausiu profesiniu lygiu ir naudojant atitinkamas technines priemones, personalas ir veiklos procesai nuolat tobulėtų, būtų laikomasi reglamentų ir kitų teisės aktų;
  • Parengti ir teikti mokymus kitiems šios srities specialistams: atramos ir judėjimo sistemos ligų, traumų gydymo ir reabilitacijos medikams;
  • Plėtoti sporto diagnostikos ir fizinio vystymosi treniruočių kryptis;
  • Suformuoti visuotinį požiūrį apie medicinos paslaugų kokybės gerinimą, kiekvieno darbuotojo pareigą įsitraukti į klinikos procesų tobulinimą ir tolesnį vystymą, darbo kultūros lygio kėlimą, komandinio darbo ir abipusės pagarbos kultūros puoselėjimą klinikoje;
  • Nodrošināt strukturētu biznesa vadību – ieviest skaidru sistēmu, kādā veidā tiek apkopota un analizēta informācija par uzņēmuma darbu, kā tiek veikta uzņēmuma pilnveide, izpildes kontrole un kādā veidā tiek pieņemti lēmumi.

RAB „ORTO klinika“ su Latvijos investicijų ir plėtros agentūra 2023-01-26 sudarė sutartį Nr. SKV-TL-2023/9 dėl paramos gavimo pagal programą „Tarptautinio konkurencingumo skatinimas“, iš dalies finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram