PAR FIZIOTERAPIJU

Kas ir fiziotrapeits?

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, ar augstāko medicīnisko izglītību, kura veic fizisko un funkcionālo traucējumu profilaksi, novērtēšanu, analīzi un ārstēšanu, izmantojot dažādas fizioterapijas tehnoloģijas.

Fizioterapeita konsultācijas laikā tiek novērtēts pacienta funkcionālais stāvoklis, tiek izvirzīti ārstēšanas mērķi un uzdevumi un tiek sastādīts rehabilitācijas plāns. Pacients tiek rūpīgi izmeklēts izmantojot fizioterapijas un vispārīgās fizikālās izmeklēšanas metodes – piemēram, stājas un gaitas novērtēšana, muskuļu spēka un garuma noteikšana, līdzsvara un koordinācijas novērtēšana, un citas konkrētam gadījumam nepieciešamās metodes).
 

ORTO klīnikas fizioterapeitu komanda

ORTO klīnikas fizioterapeitu komanda