Guna Semjonova

Sertificēta fizioterapeite – ORTO klīnika

Sertifikāts Nr. AE – 03838 derīgs līdz 2020. gada 25. novembrim

 

Izglītība

2018 – līdz šim brīdim - Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programma, “Medicīna”

2016 – 2018 - Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Maģistra studiju programma “Fizioterapija”

2011 – 2015 - Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija.

 

Darba pieredze

2015 – līdz šim brīdim - Fizioterapeite – ORTO Klīnika

2019 – līdz šim brīdim  - Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas “Traumatoloģija un Ortopēdija Fizioterapijā” apakšgrupas valdes priekšsēdētāja

8/08/2016 – 29/01/2018 - laborante Rehabilitācijas fakultātes Rehabilitoloģijas pētnieciskajā laboratorijā.

 

Papildus izglītība

19/06/2018 - Pieredzes apmaiņas sanāksme (WearITmed consortium project - Wearable sensors in smart textiles). Gēteborgas Universitāte (Zviedrija). University of Göteborg (Sweden). Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation.

2018 - Basic Body Awareness Therapy (BBAT I) Certificate No 03/19/11 (Estonia, Finland)

19/05/2016 - 11/06/2018 - Manuālās terapijas apmācības cikls I - V daļa. OMT, Bildungswerk Physio – Akademie des ZVK gGmb. Pasniedzējs: MSc, OMT, Heiko Dahl (Vācija)

29/06/2017 – 2/07/2017 - No Gain With Pain: Preventing and Overcoming Physical and Emotional Pain in Performing Artists. Postgraduate Institute for Medicine. (Englewood, Colorado, ASV)

1/9/2014 – 30/11/2014 - ERASMUS+ mobilitātes programma. Seinäjoki University of Applied Sciences School of Health Care and Social Work (Somija)

4/08/2014 – 15/08/2014 - BNF Riga Summer School for Rehabilitation Medicine, ERASMUS LLP Intensive programme (Rīga, Latvija)

2014 - Medical Taping Concept for Physiotherapists ADVANCE; Sporta traumas. PUNCH Teipa  izmantošana limfātiskajā teipošanā (Mareks Osovskis)

2014 - Estonian and Latvian Physiotherapy students summer session

2013 - Medical Taping Concept for Physiotherapists BASIC  (Mareks Osovskis)

 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās datu bāzēs (Web of Science un/vai SCOPUS un citās)

  • Semjonova, G., Vetra, J., Oks, A., Katashev, A., Cauce, V. Assessment of Shoulder Girdle Elevation Motion Using DAid Smart Shirt: A Reliability and Validity Study. Accepted paper for: 7th International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support (icSPORTS 2019). The proceedings will be submitted to Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (CPCI/ISI), DBLP, EI (Elsevier Engineering Village Index), Scopus, Google Scholar, Semantic Scholar, and Microsoft Academic for indexation.
  • Baribina, N., Oks, A., Baltina, I., Katashev, A., Semjonova, G., Bergmane, E. Development of Pressure Sensitive Glove Prototype. Key Engineering Materials ISSN: 1662-9795, Vol. 800, pp 326-330 doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.800.326 © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2019
  • Eizentals, P., Katashev, A., Oks, A., Semjonova, G. Smart Shirt for Uncontrolled Movement Retraining. Accepted paper for: the 15th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing. MEDICON2019. IFMBE proceedings are indexed by SCOPUS and EI Compendex. They are also submitted for ISI proceedings indexing.
  • Semjonova, G., Vetra, J., Oks, A., Katashev, A., Cauce, V. Reliability of the DAid Smart Shirt for Shoulder Girdle Motion Assessment in High String Players. SOCIETY.INTEGRATION.EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV. Sports and Health. Art and Design. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2019, p. 574. http://journals.ru.lv/index.php/SIE Proceedings indexed by Thomson Reuters (ISI Web of Science)
  • Semjonova, G., Vetra, J., Oks, A., Katashev, A. Development of a New Method to Monitor Shoulder Girdle Motion for Ballerina with Shoulder Impingement Syndrome Based on DAid Smart Shirt Application. In: Lhotska L., Sukupova L., Lacković I., Ibbott G. (eds) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/2. Springer, Singapore

 

Valodas: latviešu (dzimtā), krievu, angļu

 

Kontakti: guna.semjonova@orto.lv