Datortomogrāfija

Datortomogrāfija ir rentgenizmeklēšanas metode, ar kuras palīdzību tiek iegūti kaulu un orgānu šķērsgriezuma attēli. Šī metode ir precīzāka un informatīvāka nekā parastais rentgenattēls. Starojuma deva šīs procedūras laikā ir augstāka, nekā veicot parasto rentgenuzņēmumu, taču izmeklēšanas risks tiek vērtēts kā minimāls.

Datortomogrāfiju veic tikai ar ārsta norīkojumu, profesionāli izvērtējot izmeklējuma nepieciešamību.

Datortomogrāfijas izmeklējumu rezultāti ir digitalizēti – Jūs tos datortomografs.jpgvarat izdrukāt vai pārsūtīt ārstam jebkurā pasaules vietā. Tāpat pēc izmeklējuma veikšanas Jūs saņemat disku ar izmeklējuma ierakstu un ārsta-radiologa slēdzienu.

Telefons pierakstam: +371 67016720; +371 27863967

*Magnētiskās rezonanses (MR) un datortomogrāfijas pakalpojumi ORTO klīnikā tiek sniegti sadarbībā ar SIA “Veselības centrs 4