Raibas un saulainas Lieldienas!

Klods Monē

Liela diena, Liela diena,
Mazas manas villainītes;
Es apsedzu Lielu dienu
Ar mazām villainēm

Raibas un saulainas Lieldienas!

                  

                   Jūsu ORTO Klīnikas komanda