ORTO Klīnikai dzimšanas diena!

ORTO Klīnikai 13 gadi!

Svētdien, 13. jūnijā mums paliek apaļi 13 gadi! Jauni un enerģiski – mēs vēlam sev saglabāt dzīves un cilvēku mīlestību! Bet saviem pacientiem – paļāvību un veselību!

                                                                                                                                       ORTO Klīnika