Lielbritānijā dzīvojošiem

Ja dzīvojat Apvienotajā Karalistē, Jums ir iespēja atgūtu naudu par Latvijā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem!

 ORTO klīnika jau vairākus gadus sadarbojas ar kompāniju Med Refund, kas palīdz Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem sakārtot nepieciešamās formalitātes, lai atgūtu naudu par Latvijā un citās Eiropas Savienības (ES) valstīs veiktiem medicīnas pakalpojumiem.

Atbilstoši Apvienotās Karalistes likumdošanai, ikviena persona, kura legāli dzīvo Apvienotajā Karalistē, ir tiesīga izvēlēties medicīnas pakalpojumu sniedzēju ne tikai savā mītnes zemē, bet jebkurā ES valstī. Ārstējoties ārpus Apvienotās Karalistes, tās iedzīvotājiem ir tiesības atgūt naudu par medicīnas aprūpi.

Lielbritānijas un Īrijas iedzīvotāji var ārstēties arī  Latvijā un atgūt no mītnes valsts līdzekļus tādā ampērā, cik par konkrētu pakalpojumu Apvienotajā Karalistes medicīnas aprūpes personālam maksātu Lielbritānijas Nacionālā veselības aprūpes sistēma (National Health Service (NHS)). Latvijā arī privātās klīnikas medicīnas aprūpes pakalpojumu cenas ir zemākas, nekā Apvienotajā Karalistē.

Apzinoties, ka pašam nokārtot nepieciešamās formalitātes var būt sarežģīti, savus pacientus informējam par iespēju veikt visu nepieciešamo ar MedRefund palīdzību. Klīnikai ar uzņēmumu gadu gaitā  izveidojusies droša un pārbaudīta sadarbība – pacienti, kuri ir sadarbojušies ar Medrefund, vismaz daļēji atguvuši samaksāto naudu par ORTO klīnikā saņemtajiem pakalpojumiem.

Lai uzzinātu par Jūsu plānotajiem vai saņemtiem pakalpojumiem ORTO klīnikā (ārsta apmeklējumu, analīzēm, diagnostiku, operāciju un rehabilitāciju), lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu MED Refund: http://medrefund.co.uk/lv/

Rūpējoties par savu pacientu informētību un iespējām, sadarbību ar Med Refund īsteno arī vairākas citas Latvijas klīnikas (Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Latvijas Amerikas acu centrs, Dr. Ģīļa privātklīnika, Klīnika EGV   Veselības centrs 4, ARS u.c) , atgādinot saviem Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem pacientiem par iespēju atgūt ārstēšanās izdevumus.