Kvalitātes politika

Orto klīnikas kvalitātes politika un darbības mērķi nosaka sekojošus klīnikas nodomus un virzību:

  • Nodrošināt, ka vienuviet iespējams saņemt visa veida palīdzību un risinājumus balsta-kustību aparāta saslimšanu un traumu gadījumā, t.sk. profesionālu speciālistu konsultācijas, rūpīga izmeklēšana, precīza diagnostika, individuālu ārstēšanas programmu izstrāde, operācijas, pēcoperācijas aprūpe un rehabilitācija;
  • Nodrošināt, ka sniegtie pakalpojumi ietver sevī labākos centienus izvēlēties pacientam piemērotākās un efektīvākās ārstniecības metodes, vienlaicīgi veidot visu, lai mazinātu riskus un iespējamo kaitējumu pacientam ārstniecības, aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas laikā;
  • Nodrošināt, ka pakalpojumi tiek sniegti ar iespējami augstāko profesionālo un tehnisko nodrošinājumu, personāls un darbības procesi tiek nepārtraukti pilnveidoti, ievērojot  reglamentējošos un likumdošanas aktus;
  • Izstrādāt un veikt apmācības  citiem speciālistiem par balsta-kustību aparāta saslimšanām, traumām, to ārstēšanu un rehabilitāciju
  • Attīstīt sporta diagnostikas un fiziskās attīstības treniņu virzienu;
  • Veidot vienotu izpratni par ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, katra darbinieka atbildību iesaistīties klīnikas procesu pilnveidē un tālākā attīstībā, darba kultūras līmeni, komandas darba un savstarpējās cieņas nozīmi klīnikas attīstībā;
  • Nodrošināt strukturētu biznesa vadību - ieviest skaidru sistēmu, kādā veidā tiek apkopota un analizēta informācija par uzņēmuma darbu, kā tiek veikta uzņēmuma pilnveide, izpildes kontrole un kādā veidā tiek pieņemti lēmumi.