Fundamentālais kustību kvalitātes tests bērniem

3E0A0686_0.jpg

Uz sportu vai dejošanu bērnus izvēlamies vest jau no mazotnes. Arvien vairāk no mums pieaugušajiem vēlas, lai mazais cilvēks sasniedz rezultātus. Savukārt trauma vai pat operācija traumas dēļ bērnam vai pusaudzim nu jau kļuvusi par “normu” – tā ir cena par ikdienas treniņiem un sacensībām nedēļu nogalēs. Vai sūtot bērnu lielajā sportā gribam piepildīt savus nerealizētos sapņus? Palīdzēt viņiem izaugt bez datorizētās, pasīvās pasaules pārmērīgās ietekmes? Šoreiz ne par psiholoģiskiem cēloņiem. Lepojoties ar sasniegumiem un priecājoties par to, cik disciplinēts ir bērns un cik daudz tas dod viņa psiholoģiskai un fiziskai attīstībai, mēs bieži neaizdomājamies, vai profesionāls sports nenodara arī kādu kaitējumu bērna ķermenim un ko mēs varētu darīt, lai to novērstu. 

“Jau sešu – septiņu gadu vecumā izvēloties noteiktu sporta veidu bērna ķermenis tiek ļoti specializēts,” saka Jēkabs Grinbergs sertificēts sporta diagnostikas speciālists, kurš nesen ieviesis ORTO Klīnikas pakalpojumu lokā jaunu – cilvēku kustību kvalitātes fundamentālo testēšanu. 

“Jau no  pirmajiem treniņiem bērns sāk simtiem reižu atkārtot konkrētajam sporta veidam raksturīgas kustības, lai arvien tās pilnveidotu. Ar laiku pat mainās stāja un katram sporta veidam tā ir raksturīga,” saka Jēkabs Grinbergs. Tomēr tieši ķermeņa specializācija – atsevišķu muskuļu grupu izteikta attīstība un citu – neiesaistīto – atstāšana relatīvā miera stāvoklī, vecina izteiktas asimetrijas, disbalanu ķermenī, kas ar laiku var kļūt gan par sāpju, gan traumu iemeslu.  “Lai šo iespēju mazinātu, ļoti būtiski ir harmoniski attīstīt visu ķermeni,” uzver Jēkabs Grinbergs. Turklāt tikai uz pilnvērtīgi attīstīta ķermeņa bāzes iespējams sasniegt maksimumu izvēlētājā sporta viedā. Darbojoties iesaistot vienīgi stiprākās muskuļu grupas un veicot ierastās kustības, sportists nespēj realizēt to spēku, izturību, ātruma potenciālu, kas patiesībā ir apslēpts viņa ķermenī.

Lai sasniegtu maksimālus rezultātus

Lai novērtētu maza sportista ķermeņa fizisko attīstību, ORTO Klīnikā uzsākta fundamentālā testēšana bērniem un pusaudžiem. Ar virkni vingrojumu palīdzību tiek rūpīgi analizētas fiziskās īpašības un ierobežojumi, kuri var kļūt arī par traumu iemeslu. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tiek individuāli izstrādāts treniņu plāns, ar mērķi attīstīt un līdzsvarot muskuļus, kuri ir vāji un kuru neiesaiste pārslogo citas – spēcīgās, vienmēr aktīvi iesaistītās muskuļu grupas. “Mērķtiecīgi trenējamies, un kad testa rādītāji apliecina, ka rezultāts sasniegts,  varam sākt strādāt pie maksimāla potenciāla attīstīšanas, lai mazais sportists patiešām varētu sasniegt izvēlētājā sportā tik daudz, cik viņā ielikusi daba,” saka Jēkabs Grinbergs

Fundamentālā testēšana un ķermeņa spēju attīstības sistēma, ko Jēkabs Grinbergs pēc daudziem sporta zinātnes studiju gadiem Amerikā un Spānijā atvedis uz Latviju, veiksmīgi tiek praktizēta rūpējoties par Amerikas un Eiropas augstākā līmeņa sportistiem. Tās mērķis ir, vērtējot cilvēka kustību kvalitāti, piefiksēt disfunkcionālas kustības, koriģēt tās un secīgi attīstīt cilvēka spēka, dinamikas, izturības un citas sportā ļoti nozīmīgas kvalitātes.

Latvijā katrs mazais sportists potenciāli ir labākais

“Amerikā bērnus-sportistus šādi netestē un ar viņiem specifiski nestrādā,” saka Jēkabs Grinbergs “Tur līdzīgi kā Krievijā līdz lielajam sportam tiek tikai paši stiprākie, ātrāk, izturīgākie, kamēr pārējie – atkrīt pa ceļam. Tur šādi sāk rūpēties tikai par nozīmīgiem sportistiem. Latvija ir maza. Mums ir jāattīsta maksimāls potenciāls un jāstrādā individuāli ar katru sportistu jau no mazotnes. Tādēļ ir ļoti vērtīgi, ka jau agrā vecumā tiek domāts par to, lai mazā cilvēka ķermenis nebūtu pakļauts nevajadzīgām sporta traumām, dēļ kurām viņš var pat pamest sportu. Tāpat jau no mazotnes mums ir iespēja attīstīt katra mazā sportista maksimumu,” Latvijas sporta nākotnes virzienu un potenciālu iezīmē Jēkabs Grinbergs. 

Par Fundamentālo kustību kvalitātes testu bērniem un pusaudžiem ORTO Klīnikā

Fundamentālo kustību kvalitātes testa cena – 75 Euro

To var veikt ORTO Klīnikas Āgenskalna filiālē, pierakstoties uz konsultāciju pie sporta diagnostikas speciālista.

Testēšana un rezultātu analīze aizņem -  1.5h

Ja nepieciešams uzlabot noteiktu kustību kvalitāti, tiek izstrādāts individuāls treniņu plāns, ko var veikt gan mājās, gan fizioterapijas zālē kopā ar speciālistu.

Vingrojumus paredzēts veikt noteiktu laiku, pēc kura pārbauda sasniegto rezultātu efektivitāti.