Asoc. profesore Zanda Priede

Asoc. profesore Zanda Priede

Sertificēta neiroloģe - ORTO klīnika

9 gadu pieredze praktiskā neiroloģijā un papildus neiroloģiskās diagnostikās metodēs.

 

2008.gads Neirologa pamatspecialitāte/ Sertifikāta Nr.A-64416 (Derīgs līdz 05.06.2023.)

Papildus izglītība neiroloģijas pamatspecialitātēs neirosonoloģijā, elektromiogrāfijā un elektroencefalogrāfijā:  

2015. gadā Elektroencefalogrāfijas izmeklēšanas metode /Sertifikāta Nr.80210 (Derīgs līdz 23.10.2020.)

2014. gadā Elektromiogrāfijas izmeklēšanas metode/Sertifikāta Nr.80153 (Derīgs līdz 07.11.2019.)

2008. gadā Neirosonoloģiskās izmeklēšanas metode/Sertifikāta Nr.A-1165 (Derīgs līdz 04.06.2018.)

 

Darba pieredze:

 • 2015-pašlaik      P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neirofizioloģijas laboratorija- elektromiogrāfijas un  elektroencefalogrāfijas speciāliste
 • 2014-pašlaik      Orto klīnika
 • 2014-pašlaik      Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docente
 • 2011-pašlaik      P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Insulta profilakses kabineta vadītāja
 • 2008- pašlaik     P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnika,  neirologs, neiroronologs
 • 2008-2011         MS "ARS" Neirologs, neirosonologs
 • 2003-2011         MS "ARS" Ārsts -eksperts

 

Izglītība

2008-2011         Rīgas Stradiņa Universitātes Doktora studiju programma "Medicīna"/Apliecinājuma Nr.00119

2003-2011         Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālā augstākā izglītība  studiju programma "Rezidentūra medicīnā" neiroloģijas                                 specialitāte/Diploma Nr.1186

1997-2003         Rīgas Stradiņa Universitātes, Medicīnas  fakultāte/DiplomaNr.000063

 

Zinātniskā kvalifikācija- Medicīnas doktora zinātniskais grāds

2013.gadā Rīgas Stradiņa Universitātē aizstāvēts LR medicīnas doktora zinātniskais grāds. Promocijas darba nosaukums "S 100 proteīns un neironu specifiskā enolāze kā cerebrālā infarkta diagnostiskie un prognostiskie biomarķieri" / Diploma Nr.0149

 

Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās:

Latvijas  Neirologu biedrības biedre

Latvijas Neirosonologu biedrības biedre

Latvijas Pretepilepsijas biedrības biedre

Eiropas Neirologu Asociācijas biedre

Pasaules Neirologu federācijas biedre

 

Intereses un papildus izglītība starptautiskajās konferencēs

 • Vairāku vietēja mēroga un starptautiski citējamu publikāciju autore
 • Dalība izglītojošu lekciju un projektu organizācijā neirozinātnē
 • Dalība ikgadējās European Academy of Neurology, World Congress of Neurology konferencēs Eiropā un pasaulē. Praktisko iemaņu pilnveidošana ārvalstīs neirofizioloģijas un neirosonoloģijas izglīttojošās konferencēs
 • Pētniecības darbības virzieni:  Cerebrovaskulārās slimības. Cerebrovaskulāro slimību primārā un sekundārā profilakse. Neirodeģeratīvo slimību jaunākās ārstēšanas un diagnostikas iespējas (Alcheimera demence, Parkinsona slimība).

 

Kontakti:

zandapriede@gmail.com

zanda.priede@rsu.lv

 

Valodas:

Latviešu, angļu, krievu